Program škôlky

Činnosti detí:

 • projekt natura (výlety do prírody...)
 • projekt zdravá výživa (každodenné jedenie ovocia a zeleniny)
 • projekt spoznaj svoje okolie
 • besiedky pre rodičov ( Veľkonočné a Vianočné dielne ,deň matiek)
 • besiedky pre deti ( Mikuláš, karneval, MDD)
 • oslavy narodenín a menín v škôlke
 • Aktivity pre deti s ohľadom na vek a potreby

 

Čo ponúkame:

 • individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • integrovanie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
 • skúsených a odborných pedagógov
 • anglický jazyk a hudobné vzdelávanie v rámci denného programu škôlky
 • zdravá a vyvážená strava, varená špeciálne pre deti predškolského veku
 • pitný režim
 • športové aktivity
 • rôzne súťaže pre deti
 • prízemnú budovu škôlky
 • veľký školský dvor s preliezkami a pieskoviskom
 • tiché prostredie medzi rodinnými domami. 

 

Výchovnovzdelávací proces:

Celý výchovnovzdelávací proces vychádza so štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Jednotlivé mesačné a týždenné témy obohacujeme o anglický jazyk, hudobnú výchovu a environmentálnu výchovu. Jednotlivé témy sú uvedené v ročnom pláne.