Profily učiteľov

Michal Belohorec: Zakladateľom a riaditeľ škôlky Zvonček. Absolvoval pedagogickú fakultu Univerzity Komenského. Pracú s deťmi vníma ako poslanie. Cieľ vidí v kvalitnej príprave detí k úspešnému štartu v základnej škole. Verí, že "nie je nič čo by človek nedokázal ak má správne podmienky pre rozvoj".

 

Mária Belohorcová: Spoluzakladateľkou školky a zastupuje riaditeľa. Absolvovala pedagogickú fakultu UK so zameraním na predškolskú pedagogiku. Školke Zvonček sa venuje od jej založenia 1.9.2009. Jej chuť a záujem o malé deťi viedli k založeniu školky. Je duchovnom mammou projektu.  

 

Zuzana Textórisová: Učiteľka. Od roku 2014 pôsobí v našej škôlke. študovala na Univerzite Mateja Bela, odbor predškolská a elementárna pedagogika. V našej školke pôsobí od apríla 2014. Predchodzie pracovné skúenosti má so štátnej materskej školy. Pri práci s detmi sa zameriava na prácu pomocou výtvarného umenia a hudby.