Denný režim

07:00 - 08:00 hod - hráme sa v škôlke


08:10 - 09:30 hod - cvičime, relaxujeme a umývame sa 


09:10 – 09:30 hod - desiatujeme


09:40 – 10:10 hod -  edukačné aktivity – učúme sa rozvoj reči ,správne držanie      tela, hudobu, kresliť, počitať, ovládať naše ručicky, ….


10:15 – 11:20 hod - ideme von, hráme sa, naučime sa nové informácie,                                             spoznávame svoje okolie (v lete keď veľmi páli slniečko ideme von už ráno o 8:00 hod)


11:30 – 12:00 hod -  obedujeme


12:00 – 12:10 hod - umyjeme si zúbky, tvár a ruky 


12:10 – 14:10 hod - idem si pospať, nabrať nové sily 


14:10 – 14:25 hod - vstávame, prezliečieme sa


14:25 – 14:40 hod -  olovrantujeme


14:40 – 18:00 hod - popoludní sa hráme a hrou si zopakujeme všetko čo sme sa dnes naučili.