Cenník

 

Celodenná starostlivosť 335,-€/mesačne
Poldenná starostlivosť 230,-€/mesačne
Starostlivosť na 3 dni v týždni 260,-€/mecačne
Individuálna krátkodobá starostlivosť na den (max. 1 mesiac) 19,90 €/deň
Stravna jednotna pre celodenny pobyt + k starostlivosti 2,60 €/deň
Stravna jednotna pre poldenny pobyt + k starostlivosti 2,10 €/deň

 

 

Celodenná starostlivosť 335,- € / mesačne. (od 7,00 hod do 18.00 hod)

 

Poldenná starostlivosť 230,-€/ mesačne. (od 7,00 hod do 12,00 hod)

 

Starostlivosť na 3 dni v týzdni 260,-€/mesačne (od 7,00 hod do 18,00 hod). Rodičia si sami určia dni v týždni. Možnosť meniť určené dni každý týžden individuálne

 

Individualna krátkodobá starostlivost na den 19,90 €/den (od 7,00 hod do 18,00 hod) - Len pre nezmluvných partnerov.


Cena stravnej jednotky pri celodennom pobyte 2,60 €/deň. Cena obsahuje: raňajky z ovocia, desiata, obed, olovrant, mlieko počas celého dňa.

 

Cena stravnej jednotky pri poldennom pobyte 2,10 €/deň. Cena obsahuje: raňajky z ovocia, desiata, obed, mlieko.

 

 

V prípade záujmu klienta je možné otváraciu dobu škôlky predĺžiť za príplatok v sume 6,-€ /každá začatá hodina.

  

Rodičia detí do veku 3 rokov si môžu uplatniť príspevok do sumy 280,- EUR. Bližšie informácie nájdete na stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.