Cenník

 

Celodenná starostlivosť 350,-€/mesačne
Poldenná starostlivosť 290,-€/mesačne
Starostlivosť na 3 dni v týždni 290,-€/mecačne
Individuálna krátkodobá starostlivosť na den (max. 1 mesiac) 22,00 €/deň
Stravna jednotna + k starostlivosti 3,00 €/deň

 

Celodenná starostlivosť 350,- € / mesačne. (od 7,00 hod do 18.00 hod)

 

Poldenná starostlivosť 290,-€/ mesačne. (od 7,00 hod do 12,00 hod)

 

Starostlivosť na 3 dni v týzdni 290,-€/mesačne (od 7,00 hod do 18,00 hod). Rodičia si sami určia dni v týždni. Možnosť meniť určené dni každý týžden individuálne.

 

Individualna krátkodobá starostlivost na den 22,00 €/den (od 7,00 hod do 18,00 hod) - Len pre nezmluvných partnerov.


Cena stravnej jednotky je 3,00 €/deň. Cena obsahuje: raňajky z ovocia, desiata, obed, olovrant, mlieko počas celého dňa.

 

V prípade záujmu klienta je možné otváraciu dobu škôlky predĺžiť za príplatok v sume 10,-€ /každá začatá hodina.

 

Rodičia detí do veku 3 rokov si môžu uplatniť príspevok do sumy 280,- EUR. Bližšie informácie nájdete na stránke Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.