Adaprácia na škôlku

U každého dieťaťa je proces adaptácie individuálny. Jedno si zvykne na nové prostredie rýchlejšie, druhé pomalšie. Odporúčame aby si dieťa zvykalo na škôlku v sprievode matky alebo človeka ktorého pozná a dôveruje mu. Mama zoznámi svoje dieťa s prostredím škôlky a pani učiteľkami.


Dôležitá je príprava dieťaťa už doma. Rodičia môžu vysvetliť dieťaťu hravou formou čo ho čaká v škôlke. Nie je vhodné dieťa strašiť nástupom do škôlky, ani prenášať svoje pochybnosti o jeho zvládnutí škôlky! (Ja viem, že ti budem chýbať , Musím ťa tam dať a pod. ) Dieťa musí získať kladný postoj k faktu, že začne chodiť do škôlky aby si v dôsledku uvedených postojov nezvyklo horšie na nové prostredie.. Podobné pocity nie je vhodné prenášať na dieťa.


Rodič má často väčšie obavy nechať dieťa v škôlke ako ono samo z pobytu v škôlke.


Pomocou podnecovania zvedavosti a tým čo všetko zaujímavé dieťa v škôlke zažije a naučí sa môžu rodičia dieťa motivovať. Vyvolajte v dieťati pocit nadšenia zo spoznávania nových kamarátov hračiek a podobne. Uistite dieťa ,že matka alebo otec „neutečie“, vrátite sa v dohodnutú dobu, čo vedie dieťa k pocitu istoty aj do budúcnosti.


Ak dieťa plače pri vstupe do škôlky netreba to predlžovať utišovaním, prehováraním, lúčením ale hneď ho odovzdať učiteľke a ubezpečiť ho, že sa poň vrátite. Rozhovor s učiteľkou by mal prebiehať s úsmevom, dieťa všetko vníma . Prípadné nezhody je vhodné riešiť mimo deti.


Cieľom adaptácie je, aby si dieťa zvyklo na škôlku v sprievode matky a malo radosť z toho že ide do škôlky.